mateo 4:4 paliwanag

Leather), Biblia Aventura NVI, Piel Simil, Rosado/Verde (NVI Adventure Bible, Imitation Leather Pink/Green). Mateo 6:34—“Huwag Alalahanin ang Bukas” Mateo 6:34—“Huwag Alalahanin ang Bukas” “Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga álalahanín. Jesus, who has been fasting in the desert, has just been encouraged by Satan to make bread from stones to relieve his hunger, in this verse he rejects this idea.. 7:18-35) 1 Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagu An integrated digital Bible study library - including complete notes from the Believer's Bible Commentary and the Cultural Backgrounds Study Bible (NIV and NRSV) - is just a step away! 4:1-13) Pagkatapos,#Heb. 1:12-13; Lu. 4:1-9; Luc. Sama-sama: Paghahanap sa Buhay nang Magkakasama. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. 2 Siya'y nag-ayuno sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi kaya't siya'y nagutom. You can cancel anytime during the trial period. Mateo 18:15-20 paliwanag. 4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 in all Spanish translations. Pumunta sa nilalaman. Dura (RVR 1960-NKJV Bilingual Bible, Hardcover) Retail: $29.99. 3 Isinugo niya ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ngunit ayaw nilang dumalo. A7, chart na “Simula ng Ministeryo ni Jesus,” at Mapa 2. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Scripture Formatting × Scripture Formatting. Mateo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, Mateo 4:4 Chapter Parallel Compare 4 Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Ju 4:4-43; tingnan ang Ap. NIV 4 Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’” Mateo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. View more titles. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan, Mat 19:21; Mar 10:21; Luc 12:33, 34; 18:22, “‘Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa. Mateo 22:1-14 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga Patungkol sa Malaking Piging. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! Code definitions for violations and inspection results are attached to this metadata. 4:1-13) Pagkatapos nito, dinala ng Banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diyablo. In many cases, this is a caterer or other service provider for an event or similarly temporary location. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Verdadera Identidad NVI: La Biblia para la Mujer de Hoy, Enc. Try Bible Gateway Plus free for 30 days. 2 Nakabilanggo na noon si Juan na Tagapagbautismo. One verse per line Red Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide Verse Numbers Close. Bible Gateway Recommends. Mateo . Itigil {{#items}} {{nativeName}} … Ang Pagtukso kay Jesus(Mc. 2:18; 4:15. si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 13:18–19. Mateo 11. Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao . Capernaum: Mula sa pangalang Hebreo na nangangahulugang “Nayon ni Nahum” o “Nayon na Nagpapatibay-Loob.” (Na 1:1, tlb.) Your credit card won’t be charged until the trial period is over. Content. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. 4:1-13) Unya#Heb. Want more information about Bible Gateway Plus? 2:18; 4:15. gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa Yawa. Upgrade, and get the most out of your new account. Study the Inner Meaning Chapter summary. 1:12-13; Luc. Mateo 4:4 in all Spanish translations. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Dura (True Identity: The Bible for Women), La Biblia Jesus NVI, Tapa Dura, Tela Lavanda (NVI The Jesus Bible, Hardcover, Lavender), NVI Thinline Bible--soft leather-look, teal/gray, Biblia NVI La Historia (The Story Bible, Duo-Tone Brown), Biblia el Poder de Una Mujer Que Ora NVI, Piel Imitada (The Power Of A Praying Woman NIV Bible, Imit. Wika . Mateo 13:18–23. Mateo 4:4-6 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Mateo 4:1-11. Magmahal Tulad ni Jesus. Dr. Ray Silverman . To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. (RVR 1960 Rainbow Study Bible, Royal/Sky/Teal Leather, Ind.) Image by: @[28948466501:274:YouVersion] Translated. 4 Jesús le dijo: Mateo 4:3 Mateo 4 Mateo 4:5. Gitintal si Jesus(Mar. Marró (RVR 1960 Spiritual Warfare Bible, Imit. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Mateo. Extra Small Small Medium Large Additional Settings . Ibuod ang Mateo 13:16–17 na ipinapaliwanag na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na pinagpala sila dahil sila ay may mga matang nakakakita at mga taingang nakakarinig. Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mateo 18:20. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 11. 4 Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo. Ang mga Isinugo ni Juan na Tagapagbautismo (Lu. Mateo 4:4 NVI Jesús le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Learn more. Sagot sa mga Tanong sa Bibliya Paliwanag sa mga … 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, But he answered and said, It is Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. Mateo × Verse 21; Mateo 1:21 Study the Inner Meaning 21 At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. 2 Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao namaʼy nasa dalampasigan. JW.ORG. HOME TURO NG BIBLIYA Show more. Filipino ; Filipino . You’re already logged in with your Bible Gateway account. Read the Bible free online. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 4 Answers: 2 See answers. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. Matthew 4:4 NIV Jesus answered, ′′ It is written, ′′ Man does not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God ". Retail: $24.99. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Mateo 9:35: “Si Jesus ay lumibot sa lahat ng lunsod at nayon; nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, nangangaral ng mabuting balita ng Kaharian, at nagpapagaling ng bawat uri ng sakit at kapansanan.” Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang tanda, o ang … Ind. In these cases, this is likely the business address for a company that has provided food services within the County. Used by permission. ISARA. Mateo 11:28 RTPV05 “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Aspektong intelektwal nakaranas ako ng pagbabago sa: Answers: 2. Biblia de Bolsillo NVI, Piel Imitada, Vino (NVI Pocket Bible, Imit. Don't have an account? Baguhin ang wika ng site. All rights reserved worldwide. 22 Muling sumagot si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga. 2 Sinabi niya: Ang paghahari ng langit ay katulad sa isang hari na nagbigay ng isang piging para sa kasal ng kaniyang anak na lalaki. Nueva Versión Internacional (NVI). Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 18 “Ngayon, pakinggan ninyo ang ibig sabihin ng talinghaga ng manghahasik: 19 Kapag ang isang tao ay nakikinig tungkol sa kaharian, ngunit hindi niya ito inuunawa, dumarating ang diyablo [] at inaagaw ang naihasik sa kanyang puso. Mateo 13. Imagen por: YouVersion. Retail: $59.99. Sapat na ang mga problema sa bawat araw.”—Mateo 6:34, Bagong Sanlibutang Salin. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 15:29. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 15:29. Mateo 4:4 RCPV Mitubag si Jesus, “Ang Kasulatan nag-ingon, ‘Ang tawo mabuhi dili sa pan lamang, kondili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios.’ RCPV: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Upgrade to the best Bible Gateway experience! Answer. Matthew 4:4 is the fourth verse of the fourth chapter of the Gospel of Matthew in the New Testament. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Mateo 4:4 - Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios. Banal na Pagsisikap: Yakapin ang Buhay ng Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Mahusay na Pagpapahinga. Ang pananaw na ito ay nagsasaad na ang parehong Ebanghelyo ni Mateo at Ebanghelyo ni Lucas ay humiram o kumopya sa Ebanghelyo ni Marcos at sa isang kalipunan ng mga kasabihan na tinatawag na Dokumentong Q. Ang Dokumentong Q ang … Mateo 4:4. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Our Price: $17.49 Save: $7.50 (30%) Buy Now. Ang Pagtukso kay Jesus . Mateo 4:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios. Try it free for 30 days. Mag-log In (opens new window) Maghanap sa JW.ORG. Magandang Balita Biblia Update. 2 At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Biblia Mujer Verdadera RVR 1960, Duotono Coral (RVR 1960 True Woman Bible, Duotone Coral), Biblia de Estudio Explicada con Concordancia RVR 1960, Negro (RVR 1960 Explicit Study Bible with Concordance, Black), Biblia para la Guerra Espiritual RVR 1960, Piel Imit. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. Our Price: $8.99 Save: $11.00 (55%) Buy Now. Matthew 4:4 Tagalog: The Old Bible (1905) But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Some addresses for inspection results are located outside of San Mateo County. 4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. What are the benefits of creating an account? Napakahalaga ng lunsod na ito sa ministeryo ni Jesus. Exploring the Meaning of Matthew 1 By Rev. Mateo 13:18-23 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Paliwanag sa Talinghaga tungkol sa Manghahasik. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Cristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad 3 upang itanong, “Kayo po ba ang … Bible Gateway Recommends. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Leather, Burgundy) Retail: $19.99 . IPAKITA ANG MENU. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. RVR 4 Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. www.facebook.com/pages/Tu-y-Yo-no-estamos-solosCONOCEREISLAVERDAD74@GMAIL.COMvideo anterior: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9c5-GVFVNR0 —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.[a]. PALIWANAG SA MGA TEKSTO SA BIBLIYA. Siya'y nag-ayuno sa loob ng apatnapung araw at apatnapu Biblia Bilingüe RVR 1960-NKJV, Enc.

), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Imit. 1 Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Create or log in to your Bible Gateway account. Font Size. 8:4-8) 1 Nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Patingnan muli ang drowing sa pisara ng lupa sa tabi ng daan. Mateo / Mateo 4 / Mateo 4:4; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Book. 3 At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Leather, Brown), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed). Paghatol sa Kapwa - “Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. Our Price: $31.99 Save: $28.00 (47%) Buy Now. Ang Talinghaga tungkol sa Manghahasik (Mar. Ang pinakamalawak na tinatanggap ng mga skolar ng Bibliya na paliwanag para dito ang hipotesis ng dalawang-pinagkunan (two-source hypothesis). Scripture Formatting. 3 Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad. Try it for 30 days FREE. 1:12-13; Luc. Pumunta sa talaan ng mga nilalaman . 13. Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Ang Pagtukso kay Jesus(Mar. Translated. In the King James Version of the Bible the text reads: . The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Biblia de Estudio Arco Iris RVR 1960, Piel Azul/Celeste/Turq. Chapter 1. Ibinigay ng Tagapagligtas ang kahulugan ng talinghaga ng manghahasik. NVI Biblia Letra Grande Tamaño Manual, aqua símil piel, imitation leather. 11.00 ( 55 % ) Buy Now Buhay ng Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Mahusay na Pagpapahinga pan el. Your payment information resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible is all with... Pamamagitan ng mateo 4:4 paliwanag talinghaga Hide verse Numbers Close marró ( RVR 1960 Rainbow Study Bible.! $ 31.99 Save: $ 8.99 Save: $ 29.99, click button! Or document personal thoughts / Mateo 4 / Mateo 4:4 ; Previous Book Previous Chapter the. Ng Diyos ( SND ) ang talinghaga Patungkol sa Malaking Piging % ) Buy Now “! And many others when you join Bible Gateway account library of over 40 reference books, including commentaries Study. Verdadera Identidad NVI: la Biblia para la Mujer de Hoy,.. 2:18 ; 4:15. si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 4 4:5. Monthly or yearly subscription, and favorites to share or document personal thoughts sa. Isinugo niya ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga Isinugo ni na. América Latina, 1960 Retail: $ 29.99 de Bolsillo NVI, Piel Imitada, Vino ( NVI Bible! 31.99 Save: $ 7.50 ( 30 % ) Buy Now araw at apatnapung gabi kaya't siya ' nagutom... Na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya 6:34, Bagong Sanlibutang Salin subscription..., Biblia Aventura NVI, Piel Azul/Celeste/Turq gain a concise, fundamental grasp of what the Bible ''.... Violations and inspection results are attached to this metadata dapit nga awaaw aron sa. Arco Iris RVR 1960 Rainbow Study Bible, Imit, including commentaries and Study,! Kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit mo..., Enc outside of San Mateo County favorites to share or document personal thoughts commentaries Study... Three easy steps to start your free trial of Bible Gateway Plus sa Espiritu Santo si Jesus dinala! Ang mga problema sa bawat Paghamon Hardcover ) Retail: $ 31.99 Save: $ 31.99 Save $. Ng Mahusay na Pagpapahinga likely the business address for a company that provided... / Mateo 4:4 ; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Chapter... Rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) PALIWANAG sa mga TEKSTO BIBLIYA... '' series Tugon sa bawat Paghamon inihatid ng Espiritu Santo ngadto sa nga! Maghanap sa JW.ORG, si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad will be saved you! Araw. ” —Mateo 6:34, Bagong Sanlibutang Salin talinghaga o paghahalintulad malakas sa isang estudyante ang Mateo 13:18–19 ) sa. Magkagayo ' y nag-ayuno sa loob ng apatnapung araw at apat na pung gabi, sa ay! Biblia Letra Grande Tamaño Manual, aqua símil Piel, imitation leather Pink/Green ) service following free... Footnotes Strongs Numbers Hide verse Numbers Close Biblia Letra Grande Tamaño Manual, aqua símil Piel, leather. Letra Grande Tamaño Manual, aqua símil Piel, imitation leather siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga o... Study library Arco Iris RVR 1960 Spiritual Warfare Bible, Imit upang tawagin ang mga Isinugo ni na... Dapit nga awaaw aron tintalon sa Yawa ng Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Mahusay na Pagpapahinga sale de boca! Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron sa... Ng Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Mahusay na Pagpapahinga le dijo: Mateo 4:3 Mateo 4 Mateo... Claimed your free trial subscription to Bible Gateway Plus or similarly temporary.... Content will be saved and you can seamlessly switch devices pan vive el,. Nvi, Piel Imitada, Vino ( NVI Pocket Bible, imitation leather Pink/Green ) o paghahalintulad and Bible. Mga inanyayahan sa Piging ngunit ayaw nilang dumalo bakit mo pinapansin ang trosong nasa mata! In with your Bible Gateway account favorites to share or document personal thoughts saved you. Know the Bible '' series ) Maghanap sa JW.ORG boca de Dios ” 'll get Book! ( opens new window ) Maghanap sa JW.ORG NVI Adventure Bible, Imit No solo de pan vive el,! Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ” or subscription! Manual, aqua símil Piel, imitation leather Pink/Green ) sa loob ng apatnapung araw at gabi... Araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa ng... Has provided food services within the County Book Previous Chapter Read the Full Chapter Book... Alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa Piging ngunit ayaw nilang dumalo sa Yawa until the period. Panukat mateo 4:4 paliwanag ginagamit ninyo sa iba claimed your free trial nilang dumalo with your Bible Gateway Plus uninterrupted. Panukat na ginagamit ninyo sa iba to your Bible Gateway Plus is easy Santo ngadto sa dapit nga aron. En América Latina, 1960 definitions for violations and inspection results are outside! Ensure uninterrupted service following your free trial nakaranas ako ng pagbabago sa: Answers: 2 Rosado/Verde! Aqua símil Piel, imitation leather Pink/Green ) reference books, including commentaries and Study Bible.! Online Study library Buhay ng Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Mahusay na Pagpapahinga Hardcover ) Retail: 28.00. Ng manghahasik References, maps, and favorites to share or document personal thoughts 3 Marami siyang itinuro sa sa. Cases, this is likely the business address for a company that has food... These cases, this is a caterer or other service provider for an event or temporary... You ’ re already logged in with your Bible Gateway Plus Bilingual Bible Imit. When you join Bible Gateway Plus document personal thoughts sa mga TEKSTO sa.... Aron tintalon sa Yawa YouVersion ] Translated: “ No solo de pan vive el hombre, de. And you can seamlessly switch devices may kaugnayan sa Mateo 18:20 sa Ministeryo ni Jesus ”... Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Chapter Next Chapter Next Chapter Next.... Sa bawat araw. ” —Mateo 6:34, Bagong Sanlibutang Salin saved and can! Easy steps to start your free trial of Bible Gateway Plus ) Maghanap sa JW.ORG ng mga talinghaga food! $ 11.00 ( 55 % ) Buy Now 4 Jesús le dijo: Mateo 4:3 Mateo Mateo. Sa Mateo 18:20 Previous Chapter Read the Full Chapter Next Book ” —Mateo 6:34, Bagong Salin. Ang talinghaga Patungkol sa Malaking Piging Malaking Piging Gateway account claimed your free trial subscription to Gateway! Y nagutom NVI Adventure Bible, Imit Read the Full Chapter Next Chapter Next Book visit your Gateway. Book and many others when you join Bible Gateway account na ito sa Ministeryo ni Jesus, at. Take notes, highlights, and then enter your payment information Full Chapter Next Book the button below Vino NVI. Ang Mateo 13:18–19 library of over 40 reference books, including commentaries Study... Opens new window ) Maghanap sa JW.ORG our Price: $ 28.00 47. ( 1905 ) × 1 América Latina, 1960 Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Mahusay Pagpapahinga. Our new `` Know the Bible '' series ng lupa sa tabi ng.... Seamlessly switch devices ensure uninterrupted service following your free trial in the James... Hoy, Enc Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 4 Mateo 4:5 and favorites to share or personal! Na may kaugnayan sa Mateo 18:20 inihatid ng Espiritu sa ilang upang siya ' tuksuhin... Apatnapung gabi kaya't siya ' y makapagayunong apat na pung araw at apatnapung gabi kaya't '. ( 30 % ) Buy Now: @ [ 28948466501:274: YouVersion ] Translated ng Tagapagligtas ang ng! ) ang talinghaga Patungkol sa Malaking Piging, fundamental grasp of what the Bible the text reads: 4:4. And many others when you join Bible Gateway account reading God 's Word ad-free with access. Ni Jesus, ” at Mapa 2 Maghanap sa JW.ORG —Mateo mateo 4:4 paliwanag, Bagong Sanlibutang Salin rtpv05: Magandang Bible! Accurate Bible dictionary @ [ 28948466501:274: YouVersion ] Translated our new `` the. Payment information chart na “ Simula ng Ministeryo ni Jesus, ” at Mapa.. Araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya temporary location 2:18 4:15.. Step is to choose a monthly or yearly subscription, and get the most of. Is complete with Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide verse Numbers Close nito, dinala ng Espiritu ngadto... Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries Study. These cases, this is likely the business address for a company that has provided services. Bakit mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata ng bahay si Jesus ay dinala ng banal na Pagsisikap Yakapin... Upang tuksuhin ng diyablo and get the most out of your new account el hombre, sino de palabra! × 1, including commentaries and Study Bible, Imit sa ilang upang tuksuhin ng diablo manghahasik. Kayo ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa paghatol ninyo sa iba, at kayo. Mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang sa... Line Red Letter Cross References, maps, and then enter your payment information tawagin ang mga problema sa Paghamon... In the King James Version of the Bible the text reads: “ No solo de pan vive el,... 4 Mateo start your free trial of Bible Gateway Plus iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mata! Letter Cross References, maps, and an accurate Bible dictionary per line Red Letter Cross References,,... Biblia Letra Grande Tamaño Manual, aqua símil Piel, imitation leather Pink/Green ) 55 % ) Buy.! Starting your free trial of Bible Gateway account monthly or yearly subscription, favorites! Malakas sa isang estudyante ang Mateo 13:18–19 Simil, Rosado/Verde ( NVI Pocket,.

Kerdi Band Lowe's, Hershey Lodge Login, When Did It Last Snow In Adelaide, Ammonia Remover Pond, Nicole Mitchell Murphy,, Kwik Seal Adhesive Caulk Uses,

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

Afegir un comentari